ชุดปกติขาว คืออะไร สามารถใส่ในโอกาสไหนได้บ้าง มาดูกัน

ชุดปกติขาว คืออะไร สามารถใส่ในโอกาศไหนได้บ้าง มาดูกัน

ชุดปกติขาว

การสวมใส่ชุดข้าราชการ ชุดปกติขาวนั้นมักพบเห็นตามงานพิธีการสำคัญ โดยมีทั้งชุดปกติขาวสำหรับข้าราชการหญิงและชุดสำหรับข้าราชการชาย เนื้อผ้ามีสีขาวสะอาดเหมือนกันแตกต่างกันที่รูปแบบและเครื่องหมายที่ติดกับชุด ชุดปกติขาวเริ่มสวมใส่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 หรือเรียกว่าชุดราชประแตน รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชประสงค์ให้ตัดชุดราชประแตนเพื่อเป็นเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือน

เนื้อหา ซ่อน
ชุดข้าราชการปกติขาว คืออะไร

ชุดข้าราชการปกติขาว คืออะไร

เครื่องแบบปกติขาว คือ ชุดสำหรับข้าราชการหญิงและชายเป็นชุดสีขาว สีสุภาพถูกกำหนดไว้สำหรับสวมใส่ในพิธีการสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี โดยชุดปกติขาวนั้นมีทั้งชุดปกติขาวครึ่งยศและชุดปกติขาวแบบเต็มยศ นอกจากนั้นยังมีชุดปกติขาวสำหรับผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชสิริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิริยาภรณ์ที่บริเวณอกเสื้อเหนือกระเป๋าบนด้านซ้าย เครื่องแบบชุดปกติขาวเริ่มสวมใส่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นในรัชกาลที่ 7 ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก การสวมใส่ชุดขาวข้าราชการของส.ส. ในงานรัชพิธีจึงปรากฏขึ้น ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แต่งชุดข้าราชการปกติขาว ต้องมีอะไรบ้าง

แต่งชุดข้าราชการปกติขาว ต้องมีอะไรบ้าง

ชุดขาวข้าราชการมีทั้งแบบครึ่งยศและเต็มยศ การสวมใส่ชุดปกติขาวครึ่งยศต้องมีเสื้อขาวและกางเกงดำสำหรับข้าราชการชายสำหรับข้าราชการหญิงสวมใส่เสื้อขาวและกระโปรงสีดำ นอกจากนั้นยังมีชุดปกติขาวที่ต้องสวมใส่กางเกงขาวเสื้อขาวหรือกระโปรงขาวเสื้อขาวด้วย ซึ่งเป็นชุดปกติขาวสำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบ สำหรับชุดปกติขาวแบบเต็มยศจะสวมใส่สายสะพายด้วย (ถ้ามี) นิยมแต่งในวันที่ 5 ธันวาคมมหาราช  นอกจากมีเสื้อ กางเกงหรือกระโปรงแล้ว ยังต้องมีเครื่องหมายต่างๆ ที่สำคัญ โดยสรุปแล้วมีดังต่อไปนี้

1.เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิริยาภรณ์นั้นเป็นเครื่องหมายติดชุดปกติขาว โดยทำจากผ้าแพรแถบไม่ได้หุ้มพลาสติก ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งข้าราชการหญิงและข้าราชการชายให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนด้านซ้ายประมาณ 0.5 ซม

2.เครื่องหมายอินทรธนู

สำหรับเครื่องหมายอินทรธนูนั้นเป็นแถบสีทองมีความกว้าง 1 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นช่อชัยพฤกษ์ 3 ดอกและปักด้วยดิ้นสีทอง สำหรับข้าราชการชายเครื่องหมายอินทนูมักมีขนาดใหญ่กว่าข้าราชการหญิง ชุดปกติขาวที่ติดเครื่องหมายอินทนูนั้นมักใช้ในพิธีการสำคัญทั้งรัฐพิธีและพระราชพิธี

3.กระดุมครุฑ

กระดุมครุฑจะมีลักษณะเหมือนกันในทุกกระทรวงทำจากโลหะสีทองรูปครุฑ สำหรับชุดปกติขาวของข้าราชการชาย  จะเป็นกระดุมครุฑโลหะสีทองขนาดใหญ่จำนวน 5 เม็ด สำหรับข้าราชการหญิงเสื้อชั้นนอกคอแหลมจะติดกระดุมครุฑโลหะสีทองจำนวน 3 เม็ด เสื้อชั้นนอกคอป้านติดกระดุม 5 เม็ด

4.เครื่องหมายสังกัด

เครื่องหมายสังกัดจะติดที่บริเวณปกเสื้อทั้งสองข้างบริเวณบ่าประดับเครื่องหมายอินทรธนูทั้งข้าราชการหญิงและข้าราชการชาย เครื่องหมายสังกัดนั้นทำจากโลหะโปร่งสีทองรูปตราราชสีห์ ห้ามเคลือบพลาสติก เครื่องหมายสังกัดของข้าราชการชายจะมีขนาดใหญ่มากกว่าข้าราชการหญิง   

5.สายสะพาย

ไปสายสะพายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องราชอิริยาภรณ์ สายสะพายบนเครื่องแบบต้องวางตำแหน่งของเข็มให้ถูกจุด

ชุดข้าราชการขาว ข้าราชการชายและข้าราชการหญิงหากเป็นแบบเต็มยศในบางพิธีกำหนดให้สวมใส่สายสะพาย สายสะพายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายสะพายบนเครื่องแบบต้องวางตำแหน่งของเข็มให้ถูกจุด สายสะพายจะมีทั้งสีแดงและสีน้ำเงิน สายสะพายสีแดง เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก สำหรับบุรุษ เครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพายมหาวัชชิระมงกุฎ เป็นต้น

ชุดข้าราชการปกติขาว แต่งได้ในโอกาศไหนบ้าง

ชุดข้าราชการปกติขาว แต่งได้ในโอกาสไหนบ้าง

การแต่งกายชุดปกติขาวมักสวมใส่ในงานพิธีการสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะงานราชพิธีและรัฐพิธี การแต่งกายให้ถูกระเบียบนั้นควรดูที่หมายกำหนดการให้แต่งกาย และควรดูด้วยว่าหมายกำหนดการนั้นได้ระบุให้สวมใส่สายสะพายหรือไม่ ระบุให้แต่งกายชุดปกติขาวแบบเต็มยศหรือครึ่งยศ ตัวอย่างงานที่สวมใส่ชุดปกติขาว มีดังต่อไปนี้ .

1.ชุดปกติขาวไว้ทุกข์

การแต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ สำหรับข้าราชการชาย สวมใส่เสื้อขาวกางเกงขาว ข้าราชการหญิงสวมใส่เสื้อสีขาวและกระโปรงขาวปิดเข่า ปลายบานเล็กน้อย ชุดปกติขาวไว้ทุกข์จะต้องสวมใส่ปลอกแขนสีดำที่ด้านซ้าย ทำจากผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งดำขนาดกว้าง 7-10 เซนติเมตร

2.การเข้าเฝ้าฯ หรือมีการเสด็จพระราชดำเนิน

การเข้าเฝ้าฯ หรือมีการเสด็จพระราชดำเนินต้องแต่งเครื่องแบบข้าราชการชุดปกติขาว สำหรับในต่างจังหวัดข้าราชการสำนักพระราชวังและสำนักราชเลขาธิการนั้นจะแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติกากีชุดกากีคอพับหรือคอตั้ง

3.ชุดปกติขาวงานพิธีวางศิลาฤกษ์

พิธีวางศิลาฤกษ์คือการวางแผนศิลาจารึก ณ วันเวลาและปีอันเป็นมงคล พิธีวางศิลาฤกษ์จะจัดขึ้นสำหรับการก่อสร้างสถานที่หรืออาคารถาวรสำคัญต่างๆ เช่น ศาลากลางจังหวัด เทศบาลที่ว่าการ ทหาร ตำรวจ เป็นต้น 

4.ชุดขาวพิธีเปิดสถานที่ราชการ

สำหรับพิธีเปิดสถานที่ข้าราชการนั้นถือเป็นพิธีสำคัญพิธีหนึ่ง ข้าราชการชายและหญิงต้องสวมใส่ชุดปกติขาวและแต่งกายให้ถูกต้องตามกฏระเบียบ

5.งานเลี้ยงที่เกี่ยวกับราชการ

งานเลี้ยงที่เกี่ยวกับราชการหรืองานเลี้ยงอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นในโอกาสสำคัญทางราชการ เช่น เป็นเกียรติแก่ประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีต่างประเทศที่เดินทางมาเยือน เป็นต้น รวมไปถึงการจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับบุคคลสำคัญ

6.งานวางพระมาลาอนุสาวรีย์ต่างๆ

งานวางพระมาลาอนุสาวรีย์ ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีบุคคลสำคัญ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี ให้สวมใส่ชุดปกติขาวสำหรับข้าราชการชายและหญิงเพื่อเข้าร่วมในพิธี

การเลือกซื้อ ชุดปกติขาว ที่ดีควรดูจากอะไรบ้าง

การเลือกซื้อ ชุดปกติขาว ที่ดีควรดูจากอะไรบ้าง

ชุดปกติขาวจะต้องสวมใส่ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบทั้งการแต่งกายชุดปกติขาวชายและหญิง การเลือกซื้อชุดปกติขาวที่ดีควรดูจากอะไรบ้าง โดยหลักๆ แล้วให้ดูดังต่อไปนี้

1.เนื้อผ้าดี

ชุดปกติขาวทำมาจากเนื้อผ้าชนิดที่แตกต่างกันออกไป เลือกชุดปกติขาวที่ทำจากเนื้อผ้าคุณภาพดี ทำความสะอาดง่าย สวมใส่สบาย เมื่อใช้ไปนานๆ ไม่เหลืองง่ายเนื้อผ้าไม่ยับ

2.สีขาวโอโม่

ชุดปกติขาวนิยมตัดด้วยผ้าวาเลนติโน่แท้ มีสีขาวโอโม่งานตัดเกรดคุณภาพ ข้าราชการไทยและข้าราชการหญิงสวมใส่แล้วดูดี มีความมั่นใจมากขึ้น

3.แหล่งขายที่เชื่อถือได้

ชุดปกติขาวที่ดีต้องเลือกจากร้านขายที่เชื่อถือได้ มีทุกไซส์ที่ต้องการ ทางร้านให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาที่ดี จำหน่ายชุดปกติขาวที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ

4.จำหน่ายในราคาถูก

นอกจากเลือกร้านขายชุดข้าราชการสีขาวที่เชื่อถือได้แล้วยังต้องดูที่ราคาด้วย ทางร้านต้องจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมหรือราคาสมเหตุสมผล

ชุดปกติขาว ราคาเท่าไหร่

ชุดปกติขาว ราคาเท่าไหร่

ร้าน kiattiyotuniform จำหน่ายชุดปกติขาวคุณภาพดี ราคาไม่แพง เนื้อผ้าวาเลนติโน่ สีขาวโอโม่ มีราคาให้เลือกตั้งแต่ 1,XXX ขึ้นไป จำหน่ายชุดปกติขาวมีให้เลือกหลายไซส์ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ นอกจากนั้นยังจำหน่าย หมวกข้าราชการเครื่องหมายชุดข้าราชการ กระดุมข้าราชการและอื่นๆ อีกมากมาย

ซื้อ ชุดปกติขาว ที่ไหนดี

ซื้อ ชุดปกติขาว ที่ไหนดี

ร้าน kiattiyotuniform จำหน่ายชุดปกติขาวชุดขาวข้าราชการหญิงและชาย ราคาสุดคุ้ม สำหรับข้าราชการชายและข้าราชการหญิง ชุดปกติขาว ถูกต้องตามแบบราชการกำหนด คุ้มค่าด้วยโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ทางร้านยินดีให้คำปรึกษาฟรี สั่งซื้อที่ร้านเรา ไม่ผิดหวังแน่นอน

ช่องทางการติดต่อ

วันทำการ : จันทร์ - เสาร์
เวลา : 10.00 น. - 18.00 น.
(ยกเว้นวันวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *