พลเรือนสามารถใส่ชุดราชการได้ไหม เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน เป็นอย่างไร มาดูกันเลย!!

เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน

เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการพลเรือน แต่งกายตามบัญญัติใน พ.ร.บ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยแต่งเครื่องแบบทั่วไป คำว่าข้าราชการพลเรือน หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน โดยได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ดำเนินการโดยสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน บางกรณีอาจมอบหมายให้กรมต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก

เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน คืออะไร

เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน คืออะไร

ชุดเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน คือ ชุดพนักงานราชการที่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนสวมใส่เป็นเครื่องแบบข้าราชการประจำการทั่วไป (ไม่รวมในส่วนเครื่องแบบพิเศษ) เช่น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนวิสามัญเสมียน พนักงานข้าราชการพลเรือนการเมือง ข้าราชการพลเรือนรัฐพาณิชย์ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครู ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษข้า ราชการพลเรือนฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น

พลเรือนสามารถใส่ชุดราชการได้ไหม

ข้าราชการพลเรือนสามารถสวมใส่ชุดราชการได้ โดยมีรายละเอียดของเครื่องแบบแต่งกายในส่วนเครื่องแบบทั่วไป ไม่รวมในส่วนของเครื่องแบบพิเศษ ตามความใน พ.ร.บ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องหมายตำแหน่งบนอินธนู สำหรับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ โดยให้สอดคล้องกับประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในปี พ.ศ. 2551

นอกจากนั้นยังปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเรื่องผ้าคลุมศีรษะ กระโปรงและกางเกง สำหรับเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนหญิงมุสลิม ข้าราชการหญิงมุสลิมหากใช้ผ้าคลุมศีรษะให้เป็นสีกากี โดยคลุมศีรษะทั้งหมดยกเว้นใบหน้า ชายผ้าคลุมศีรษะด้านข้างยาวถึงบ่า ด้านหน้ายาวถึงระดับอกขอบเย็บเรียบ ในกรณีที่มีการสวมหมวกให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ

ชุดข้าราชการพลเรือน มีแบบไหนบ้าง

ชุดข้าราชการพลเรือน มีแบบไหนบ้าง

ชุดเครื่องแบบพนักงานราชการฝ่ายพลเรือนเป็นชุดพนักงานราชการทั่วไปโดยแบ่งออก 2 ประเภท ดังต่อไปนี้  

1.เครื่องแบบปฏิบัติราชการ

เครื่องแบบปฏิบัติราชการ ได้แก่ เครื่องแบบสีกากีคอพับและเครื่องแบบสีกากีคอแบะ ด้วยสีกากีคือสีของดินเป็นสีที่ดูแลรักษาง่าย และสีของดินยังสื่อถึงความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด 

2.เครื่องแบบพิธีการ

เครื่องแบบพิธีการสวมใส่ในพิธีการสำคัญต่างๆ  ได้แก่ เครื่องแบบปกติขาวหรือชุดขาวพลเรือน เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศและเครื่องแบบสโมสร (เครื่องแบบสโมสร ก เครื่องแบบสโมสร ข และเครื่องแบบสโมสร ค) 

เครื่องแบบข้าราชการพลเรือนประกอบด้วยอะไรบ้าง

ชุดราชการสีกากีผู้หญิง คืออะไร
ชุดราชการสีกากีผู้ชายราคาถูก

1.ชุดราชการสีกากี

 • ชุดกากีข้าราชการสวมใส่เสื้อคอพับสีประเภทสีกากีแขนยาว / แขนสั้น.
 • กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากีไม่พับปลายขา
 • ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอปกเสื้อด้านหน้าทั้ง 2 ข้าง
 • ประดับอินทรธนูให้แถบขมวดทับบนหันขึ้น
 • ระดับแพรแถบเครื่องราชอิริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนด้านซ้าย
 • ติดป้ายชื่อที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนขวา แผ่นป้ายพื้นสีดำ แสดงชื่อนามสกุลและตำแหน่ง
 • เข็มขัดทำด้วยด้ายถักสีกากีหัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอง
 • สวมใส่รองเท้าสีดำหรือสีน้ำตาลที่ไม่มีลวดลายและถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า
 • เครื่องแบบราชการฝ่ายพลเรือนหญิงสามารถสวมใส่เสื้อคอพับสีกากีแขนสั้นอนุโลมแบบชายได้หรือสวมเสื้อคอพับปล่อยเอวสีกากี และสวมเสื้อคอแบบปล่อยเอวสีกากีได้เลือกสวมใส่ได้ 3 แบบ
 • ข้าราชการหญิงสวมใส่กระโปรงประเภทสีกากี ยาวปิดเข่า ปลายบาเล็กน้อย ข้าราชการหญิงมุสลิมใช้กระโปรงหรือกางเกงกระโปรงยาวคลุมข้อเท้าได้
 • ข้าราชการหญิงให้สวมใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นเป็นรองเท้าหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำหรือสีน้ำตาลได้ ไม่มีลวดลายและเป็นรองเท้าส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร
ชุดราชการปกติขาวหญิง
ชุดราชการปกติขาวชาย

2.ชุดขาวพลเรือน

 • ชุดปกติขาวพนักงานราชการฝ่ายพลเรือนชายสวมเสื้อขาวเสื้อคอปิดแขนยาว กระเป๋ามีใบปกติดกระดุมโลหะตราครุฑขนาดใหญ่ 5 เม็ด
 • ข้าราชการฝ่ายพลเรือนชายให้สวมใส่กางเกงขายาวสีขาวไม่พับปลายขา
 • ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดทำจากโลหะสีทอง โดยติดที่คอเสื้อด้านหน้าทั้ง 2 ข้าง
 • ติดอินธนูเครื่องหมายข้าราชการตามความยาวของบ่า พื้นศักราชสีดำ ติดทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ
 • ประดับแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาพรที่อกเบื้องซ้าย
 • สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ที่ยังไม่ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก
 • สวมรองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ ชนิดผูกเชือกและสวมถุงเท้าสีดำ
 • ในกรณีไว้ทุกข์ให้สวมใส่ปลอกแขนโดยใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งดำพันแขนซ้ายเบื้องบน
 • ชุดปกติขาวหญิงใส่เสื้อนอกคอแบะสีขาวเป็นเสื้อแขนยาวจรดข้อมือ มีกระดุมโลหะตราครุฑจำนวน 3 เม็ด ด้านในเสื้อคอพับสีขาวผูกผ้าพันคอหรือเนคไทสีดำเงื่อนกะลาสี
 • สวมใส่กระโปรงสีขาวยาวปิดเข่าปลายบานเล็กน้อย
 • สวมใส่รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำแบบปิดปลายเท้า ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ถุงเท้ายาวสีเนื้อหรือสวมใส่ถุงน่อง

ข้าราชการพลเรือน การแต่งเครื่องแบบข้าราชการต้องสวมใส่ให้ถูกต้อง โดยให้ยึดตามบัญญัติใน พ.ร.บ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนแต่งกายเครื่องแบบทั่วไป ไม่รวมในส่วนเครื่องแบบพิเศษ ชุดเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนมีทั้งเครื่องแบบปฏิบัติราชการหรือชุดสีกากีและเครื่องแบบพิธีการหรือชุดปกติขาว ที่เราคุ้นเคยกันดี เครื่องแบบข้าราชการพลเรือนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เรื่องเหล่านี้ข้าราชการพลเรือน จำเป็นต้องรู้จะได้แต่งกายให้ถูกต้องและเหมาะสมตามกฎระเบียบ

ช่องทางการติดต่อ

วันทำการ : จันทร์ - เสาร์
เวลา : 10.00 น. - 18.00 น.
(ยกเว้นวันวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *