มาทำความรู้จักกับ ชุดข้าราชการ ให้มากขึ้น เครื่องแบบข้าราชการ คืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้างนะ มาดูกัน

ชุดข้าราชการ ให้มากขึ้น ครื่องแบบข้าราชการ คืออะไร

ชุดข้าราชการ 

คุณเคยสงสัยไหมว่าเครื่องแบบข้าราชการ มีกี่แบบ มีแบบไหนบ้าง เครื่องแบบข้าราชการหรือชุดข้าราชการที่เราพบเห็นในปัจจุบันคือชุดข้าราชการสีขาวและชุดข้าราชการสีกากี นอกจากนั้นยังมีการแบ่งแยกย่อยออกเป็นอีกหลายประเภทสำหรับการติดเครื่องหมายชุดปกติขาวหรือชุดสีกาก็สำคัญ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับชุดข้าราชการให้มากขึ้น

ชุดข้าราชการ คืออะไร

ชุดข้าราชการ คืออะไร

ชุดข้าราชการ คือ ชุดเครื่องแบบที่ข้าราชการสวมใส่ นอกจากเครื่องแบบการแต่งกายชุดข้าราชการจะมีความสำคัญแล้ว เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน การแต่งชุดเครื่องแบบข้าราชการไม่ว่าจะเป็นชุดข้าราชการแบบไหน ประเภทไหนควรแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี การสวมใส่ชุดข้าราชการนั้นช่วยบ่งบอกตัวตนทำให้ทราบว่าบุคคลนั้นๆ ทำงานข้าราชการ ประชาชนสามารถรับรู้ได้ สำหรับสัญลักษณ์นั้นยังแสดงถึงตำแหน่งหรืออำนาจต่างๆ ที่มีในแต่ละบุคคลอีกด้วย

คนธรรมดาสามารถสวมเครื่องแบบข้าราชการ ได้ไหม

คนธรรมดาสามารถสวมเครื่องแบบข้าราชการ ได้ไหม?

ถ้าไม่ใช่ข้าราชการ สวมใส่ชุดปกติขาวพนักงานราชการ หรือชุดสีกากี ได้ไหมต้องบอกเลยว่าไม่สามารถทำได้ การสวมใส่เครื่องแบบข้าราชการโดยที่ไม่ใช่ข้าราชการนั้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด การแต่งกายเลียนแบบชุดเครื่องแบบข้าราชการ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามโดยที่บุคคลนั้นไม่ใช่ข้าราชการ ถือได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย ในมาตรา 146 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับมาตรา 145 ยังได้ระบุไว้ว่าผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานโดยไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้นในพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการปี พ.ศ. 2482 ยังห้ามมิให้ผู้ใดปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายข้าราชการด้วย ห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายราชการ ยกเว้นหน่วยราชการที่กำหนดเครื่องหมายนั้นจะได้รับการอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีและปรับไม่เกิน 2,000 บาท หากเราเจาะลึกลงไปอีกจะพบว่าเครื่องแบบแต่ละชุดมีพระราชบัญญัติควบคุมต่างกันด้วย

ชุดข้าราชการ แบ่งออกเป็นกี่แบบ

ชุดข้าราชการ แบ่งออกเป็นกี่แบบ

ชุดข้าราชการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ชุดสีกากีหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการและชุดขาวข้าราชการหรือเครื่องแบบพิธีการที่สวมใส่ในพิธีการสำคัญครั้งราชพิธีและรัฐพิธี

1.เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี)

ชุดข้าราชการสีกากีเป็นสีของดิน เครื่องแบบข้าราชการสีกากีมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยยุคล่าอาณานิคม ในยุคนั้นทหารอังกฤษ ที่ประจำการอยู่ ณ ประเทศอินเดียต้องสวมใส่เครื่องแบบสีกากีเพราะดูเรียบร้อยและเหมาะกับประเทศเขตร้อน

ชุดสีกากี ถูกแบ่งออกเป็นอีก 2  ประเภท

เครื่องแบบสีกากีคอพับ (แขนยาว / แขนสั้น)

ชุดกากีพนักงานราชการคอพับมีทั้งแบบแขนสั้นและแขนยาว ชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับจะสวมใส่เมื่อมีการนัดหมายให้แต่งเครื่องแบบหมายเลข 5 โดยสวมใส่เสื้อสีกากีคอพับแขนยาวจรดข้อมือมีกระเป๋าติดหน้าอกข้างละ 1 กระเป๋า ติดกระดุมตามแนวอกเสื้อ 6 เม็ด สำหรับข้าราชการชายสวมใส่กางเกงขายาวสีกากี ข้าราชการหญิงสวมกระโปรงสีกากียาวคลุมหัวเข่าปลายบานเล็กน้อย

เครื่องแบบสีกากีคอแบะ

สำหรับชุดคอแบะสีกากี ข้าราชการทั่วไปจะสวมใส่เมื่อมีคำสั่งให้แต่งกายตามแบบหมายเลข 7 ลักษณะของเสื้อสีกากีคอแบะ ปล่อยเอว เสื้อแขนสั้นสำหรับกางเกงและกระโปรงสวมใส่เหมือนกับเครื่องแบบสีกากีคอพับ ผู้ชายสวมใส่กางเกงขายาวสีกากีผู้หญิงสวมใส่กระโปรงยาวปิดเข่าสีกากี

2.เครื่องแบบพิธีการ  (ชุดขาวข้าราชการ)

เครื่องแบบพิธีการหรือชุดขาวข้าราชการเป็นเครื่องแบบที่สวมใส่ในพิธีการสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นราชพิธีหรือรัฐพิธี โดยมีหมายกำหนดการให้แต่งกายชุดขาวข้าราชการ ชุดขาวข้าราชการแบ่งออกเป็น 5 ประเภทย่อย ได้แก่

เครื่องแบบพิธีการ ชุดปกติขาว แบ่งออกเป็น  5  ประเภท

1.เครื่องแบบปกติขาว

ชุดปกติขาวพนักงานราชการ สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยประดับแพรแถบที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าบนด้านซ้าย ชุดปกติขาวข้าราชการหญิงสวมใส่เสื้อตัวในและเสื้อตัวนอกสีขาว ผูกเนคไทหรือผ้าผูกคอสีดำด้วยเงื่อนกะลาสี ผู้หญิงมีดีเทลมากกว่าผู้ชาย สำหรับท่อนล่างข้าราชการชายสวมใส่กางเกงขายาวสีขาว การแต่งกายชุดปกติขาวหญิงสวมใส่กระโปรงยาวคลุมเข่าสีขาวเช่นกัน

2.เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง

สำหรับเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกันกับเครื่องแบบปกติขาว ยกเว้นสีของหมวก ผ้าพันคอหมอนสักหลาด สำหรับปักครุฑพ่าห์ เสื้อและกางเกงหรือกระโปรงจะเป็นสีประเภทสีกากี เครื่องแบบปกติกากีคอตั้งใช้แต่งตามกำหนดการของงาน ส่วนมากนิยมสวมใส่สำหรับข้าราชการสำนักพระราชวังในการปฏิบัติราชการนอกสถานที่

3.เครื่องแบบครึ่งยศ

ชุดปกติขาวครึ่งยศส่วนประกอบและลักษณะไม่ต่างไปจากเครื่องแบบปกติขาว ยกเว้นการสวมใส่กางเกงหรือการสวมใส่กระโปรงสีดำเป็นผ้าสักหลาดหรือผ้าเสิร์จสีดำ ไม่มีการสวมใส่สายสะพาย ยกตัวอย่าง เช่น ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และต่ำกว่าสายสะพาย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

4.เครื่องแบบเต็มยศ

การสวมใส่ชุดปกติขาวเต็มยศสำหรับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย โดยสวมใส่กระโปรงหรือกางเกงสีดำ เสื้อสีขาวคล้ายกับชุดปกติขาวแบบครึ่งยศ อาจมีการกำหนดให้สวมใส่สายสะพาย เช่น วันที่ 5 ธันวาคม    

5.เครื่องแบบสโมสร

เครื่องแบบสโมสรแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ เครื่องแบบสโมสร ก มีลักษณะเดียวกันกับเครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบสโมสร ข เสื้อสโมสรสีขาว ปิดปก ปาดเอว ติดกระดุมที่ข้อมือข้างละ 3 เม็ดและระหว่างอกกับเอวข้างละ 3 เม็ด สวมใส่เสื้อกั๊กสีขาวและเสื้อเชิ้ตสีขาว ปกแข็ง คอเชิ้ตชั้นเดียว มีปีกผีเสื้อผูกผ้าพันคอสีดำเงื่อนหูกระต่าย เครื่องแบบสโมสร ค มีลักษณะเดียวกันกับเครื่องแบบสโมสร ข ต่างกันที่เสื้อเชิ้ตอกอ่อนสีขาว เสื้อกั๊กสีขาว โดยใช้ผ้าแพรสีเดียวกันกับกางเกงรัดเอวแทน บริเวณปลายมีขอเกี่ยวติดกันในขณะคาดทางด้านหลัง

ซื้อชุดข้าราชการ ที่ไหนดี

หากคุณต้องการสั่งซื้อเครื่องแบบข้าราชการ สีกากีหรือชุดข้าราชการขาว ร้านเกียรติยศของเรามีจำหน่าย ราคาถูก ไม่ว่าจะเป็นชุดข้าราชการชายหรือชุดข้าราชการหญิง ชุดกากี ชุดปกติขาวเรามีจำหน่ายครบวงจร รวมไปถึงหมวกข้าราชการ เครื่องหมายชุดข้าราชการ กระดุมข้าราชการและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ซองกันฝุ่น เนคไทสีดำ ปลอกแขนสีดำสำหรับชุดปกติขาวไว้ทุกข์ เป็นต้น ร้านเกียรติยศเรามีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี  เราใส่ใจในทุกรายละเอียด เนื้อผ้าเกรดดีผลิตและจำหน่ายชุดข้าราชการที่ถูกต้องตามกฎระเบียบแน่นอน

ชุดข้าราชการมีกี่แบบ มีทั้งชุดข้าราชการสีขาวและชุดสีกากี นอกจากนั้นยังมีแบ่งแยกย่อยออกไปอีกหลายแบบเลยทีเดียว สำหรับข้าราชการมือใหม่ควรศึกษาและทำความเข้าใจไว้จะได้ซื้อชุดข้าราชการที่ถูกต้องหรือปรึกษากับทางร้านเกียรติยศให้เราช่วยแนะนำให้ได้ เรายินดีให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

วันทำการ : จันทร์ - เสาร์
เวลา : 10.00 น. - 18.00 น.
(ยกเว้นวันวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *