ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ขนส่ง 3-5 วัน (ป้ายชื่อจัดทำ 5-7 วัน ) นับหลังจากวันที่ลูกค้าชำระเงินครับผม
 
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าของขนส่ง
* จัดส่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ1 – 2 วันทำการ
* จัดส่งในพื้นที่ต่างจังหวัดประมาณ 2 – 4 วันทำการ
* จัดส่งในพื้นที่ห่างไกลประมาณ 3 – 5 วันทำการ
 
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ร้านเกียรติยศมีนโยบาย เปลี่ยนสินค้า – รับคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยร้านจะดำเนินการเปลี่ยน – คืนเงินภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้รับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์จากลูกค้า
 
สภาพสมบูรณ์ – ไม่เลอะ/เปื้อน ไม่ฉีดน้ำหอม/ซักรีด ไม่ฉีก/ขาด